ČR je první zemí spouštějící Modernizační fond, výzvy by měly být vypsány již v březnu

16.02.2021

Česká republika bude do roku 2030 moci na nízkouhlíkovou transformaci proinvestovat částku ve výši mezi 120 a 160 miliardami korun. Tyto prostředky budou jednotliví žadatelé čerpat z evropského Modernizačního fondu, jehož českou část spravuje Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí. Česká republika spouští Modernizační fond jako vůbec první ze všech států, které z něj mohou čerpat.


Modernizační fond, který byl v ČR založen novelou zákona o emisním obchodování, jehož plná účinnost nastala k 1. 1. 2021, získal jasnější obrysy. Jeho pokrytí bude poměrně široké, a to ať už se jedná o škálu projektů, tak o subjekty, které mohou o podporu žádat.

Kritéria ohledně subjektů jsou u Modernizačního fondu velmi široká, na rozdíl od jiných dotačních programů, jako je například Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Devět programů pro různé typy projektů

Fond bude mít v ČR celkem devět programů, každý pro jiné záměry i žadatele. Největší alokaci prostředků budou mít první tři programy: HEAT určený pro teplárny, RES+ pro nové nepalivové zdroje energie z OZE a ENERG ETS, který bude financovat zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí v průmyslu zařazeného do EU ETS.

Návrhy základních podmínek čerpání z Modernizačního fondu pro první tři programy byly již zveřejněny na stránkách Státního fondu životního prostředí. Dalších šest programů bude čerpat menší prostředky z fondu.

Konkrétně budou dále podpořeny projekty zaměřené na zlepšení energetické účinnosti v podnikání (program s názvem ENERG), modernizaci veřejné dopravy (TRANSGov), modernizaci dopravy u podnikatelů (TRANSCom), zvýšení energetické účinnosti ve veřejných budovách (ENERGov), komunitní energetiku (KOMUNERG) a konečně modernizaci soustav veřejného osvětlení (LIGHTPUB).


Prozatímní návrh alokace programů v rámci Modernizačního fondu. Zdroj: Obecný programový dokument pro implementaci Modernizačního fondu v České republice

Předregistrace podmínkou

Každý subjekt, který bude v daném roce chtít z jakéhokoli programu Modernizačního fondu čerpat, se bude muset registrovat ve výzvě pro předkládání projektových záměrů. Ty budou každoročně sloužit pro zjištění zájmu o daný program a následnou alokaci prostředků.

Letošní předregistrace skončila k 1. únoru, platí tedy, že neregistrované projekty nebudou moci žádat o podporu v tomto roce, ale až v letech nadcházejících.

Pokud byl projekt registrován, může se již zúčastnit vypsané výzvy. Dle Ministerstva životního prostředí by výzvy měly být zveřejněny v prvním čtvrtletí tohoto roku a poběží, s největší pravděpodobností, až do září. Obecně platí, že velké projekty (nad 15 miliard Kč) budou muset před začátkem čerpání projít notifikací u Evropské komise.

Zdroj: oenergetice.cz