Ekologické organizace žalují MŽP kvůli výjimce pro Počerady

03.11.2021

Ekologické organizace Greenpeace a hnutí DUHA podávají dnes žalobu na ministerstvo životního prostředí (MŽP) kvůli rozsáhlé rtuťové výjimce pro hnědouhelnou elektrárnu Počerady na Lounsku, kterou vlastní podnikatel Pavel Tykač. Navrhují soudu, aby udělenou výjimku z emisních limitů zrušil. Ministerstvo podle nich umožnilo vypouštět čtyřnásobně vyšší množství rtuti, než stanovuje nový limit na ochranu zdraví. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Částečná a časově omezená výjimka se vztahuje pouze na emise rtuti a původně měla platit plošně pro všech pět bloků po dobu čtyř let. Odvolací orgán platnost zkrátil, a to u dvou bloků do poloviny roku 2024, u jednoho bloku do konce roku 2024 a u zbývajících dvou bloků do poloviny roku 2025. Ministerstvo dále uložilo elektrárně, aby do konce listopadu příštího roku vyhodnotila efekt technik ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého na emise rtuti a navrhla případnou úpravu limitu.

Rozhodnutí bylo podle organizací vydáno v době, kdy měla elektrárna limit plnit už několik týdnů, nebo být odstavena. Původní rozhodnutí o výjimce, proti kterému se ekologické organizace odvolaly, vydal úřad Ústeckého kraje. Podle organizací je podjatý, protože od firem majitele Počerad dostával v minulých letech milionové dary. Proti vydání výjimky se staví kromě organizací i blízká obec Volevčice.

Ekologické organizace považují udělení výjimky za nezákonné. Jedná se podle nich o selhání ministerstva v povinnosti chránit zdraví a životní prostředí před znečištěním z uhelných elektráren. Součástí správní žaloby je proto také návrh na udělení odkladného účinku, který by v době soudního řízení zakázal elektrárně překračovat limit pro rtuť, a zabránil tak škodám na životním prostředí a lidském zdraví. Pokud soud odkladný účinek žalobě udělí, výjimka pozbyde právní moci až do konečného rozhodnutí soudu. "Pokud uspějeme s naší žalobou, elektrárna bude muset buď zákonné limity splnit, nebo uzavřít svůj provoz," řekl Hrábek.

Organizace kritizuje úřady i MŽP také za to, že elektrárna Chvaletice na Pardubicku funguje, i když nemá platnou výjimku, a od začátku platnosti nových limitů už uplynulo téměř čtvrt roku. Greenpeace a Hnutí DUHA podaly podněty k ukončení nečinnosti úřadů a žádaly stanovení platných limitů jmenovaným elektrárnám, které nemají výjimku. Krajský úřad Pardubického kraje reagoval zahájením správního řízení, ale není jasné, jak dlouho toto řízení bude trvat. "Fakticky tak úřad dále protahuje svoji záštitu nad nezákonným provozem elektrárny," dodal Hrábek.

Zdroj:oenergetice.cz