Československý energetický svaz

Společně jsme vlivnější

Československý energetický svaz vznikl jakožto právní subjekt zastřešující předchozí aktivity v oblasti poradenství, energetiky, dotací a plánované legislativy. 

Vzhledem k rostoucím aktivitám vznikl ČSES jakožto oficiální subjekt zastupující zájmy především velkých spotřebitelů pro dosahování jejich konkurenceschopnosti. 

Cílem ČSES je zajistit našim členům, partnerům a obecně celému národnímu hospodářství dosahovat uspokojivých výsledků ve výrobě a jiných energeticky náročných odvětvích. 

Naši snahou je ovlivňovat ceny elektrické energie ve prospěch velkých odběratelů se zacílením na minimalizaci vlivu růstu cen z důvodu navyšování tržního podílu obnovitelných zdrojů energie. 

Máte-li zájem stát se našim členem, neváhejte nás kontaktovat.